การใช้งานเบื้องต้น

 1. การย้ายจุดโดยการกดที่วงกลมใหญ่เพื่อเลบื่อนไปยังฉากต่อไป
 2. สัมผัสจอ หรือเคลื่อนเมาส์ เพื่อปรับมุมมอง
 3. กดลงทะเบียนเช็คอินเพื่อร่วมลุ้นรับของรางวัล
initializing ...
Chat
  input locked
  1 here    1 total


  LOADING VR EXPERIENCE ...
  Orbit - Left mouse
  Zoom - Middle mouse or mousewheel
  Pan - Right mouse or left mouse + ctrl/meta/shiftKey
    All
    Close
  Meeting